«Υπήρχαν κι άλλες καταγγελίες για τον καθηγητή και ο διευθυντής τον κάλεσε για… νουθεσία!»