Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Αναστολή εργασίας σε εργαζομένους και πρόστιμο 50.000 ευρώ σε δομές