Ιστορίες χωρίς φωνή: Ακρωτηριάζοντας τους “φίλους” μας
AP PHOTO DITA ALANGKARA