Ηθική βλάβη φοιτητή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων λόγω κατάχρησης καθηκόντων ανώτερων στρατιωτικών