Με καπέλα και συστάσεις αντιμετωπίζουν τον καύσωνα οι κυβερνώντες από τα κλιματιζόμενα γραφεία τους!