Και η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων ζητά εξηγήσεις για την παρακολούθηση του Θ. Κουκάκη