«Υπάρχει καθεστώς τρομοκρατίας» στην Cosco, «όλοι παίρνουν βαρέα εκτός από τους εργάτες»