Καλούν ειδικευόμενη γυναικολογικής να ενταχθεί σε ΜΕΘ covid!