Καμία αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες θερμοκηπίων μετά τις καταστροφές του «Μπάλλου»