«Καμία ποδηλάτισσα λιγότερη»: Ένα λευκό ποδήλατο στο σημείο που σκοτώθηκε η Δ . Ιορδανίδου