Καμία Σωτηρία: Ουρές πολιτών στη Μητρόπολη για τον έκπτωτο