Καμπαγιάννης: «Δεν είναι δυνατόν ο αστυνομικός να είναι και εκτελεστής θανατικής ποινής»