Καμπαγιάννης: Η ταύτιση της υπεράσπισης δικαιωμάτων με την υπεράσπιση της τρομοκρατίας δεν πείθει πια