Καραμίχος για Χαραλαμπόπουλο: Μπράβο του! Αυτό που δεν έκανε το ΥΠΠΟ το έκαναν οι καλλιτέχνες