«Καρφιά» Παγώνη για το ακαταδίωκτο μόνο σε ιδιώτες γιατρούς