Καρυστιανού : «Και αν δεν μπορούμε να σας έχουμε αγκαλιά, μπορούμε να σας δικαιώσουμε»
LARISSANET ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ