Κάρβουνο τα “νέα” λεωφορεία: Σχεδόν τα μισά παρουσίασαν βλάβη