Καστοριάδης: Στην εποχή της γενικευμένης αδιαφορίας