Καταγγελία : Με «άνωθεν εντολή» ακύρωσαν 470 εμβολιασμούς υγειονομικών