Κατάκολο Ηλείας: Κακοποίηση αλόγου καταγγέλλουν φιλόζωοι
FACEBOOK ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ