Καταγγελία για ακραίο ρατσιστικό λόγο κατά οροθετικού ατόμου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών
AP