Καταγγελία για καθηγητή της Νομικής: Παρενοχλούσε φοιτητές & απαιτούσε σεξουαλική επαφή