Καταγγελία μαθητών: «Καθηγήτρια χτύπησε μαθήτρια μέσα στην τάξη»