Καταγγελία ΣΕΗ: Με πλήρη αδιαφάνεια τοποθέτησαν ερασιτέχνη ως Καλλιτεχνικό Διευθυντή