Καταγγελία για ΕΛΑΣ: Ο Θύμιος είχε πάει τέσσερις φορές στην Αστυνομία πριν εξαφανιστεί