«Καταπληκτική ποιότητα ζωής»: Ασθενείς διακόπτουν θεραπείες λόγω ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα