«Καταργείται» η επιλογή δεύτερης γλώσσας, εκτός εκπαίδευσης αναπληρωτές