Καταστράφηκαν 36 δόσεις εμβολίων στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων