«Καθημερινή» κατά Μητσοτάκη: Υιοθέτησε σκύλο από μη αδειοτοτημένο καταφύγιο