Κάτια Δανδουλάκη: «Στην εξουσία φαίνεται ο χαρακτήρας, δεν έχει κανείς δικαίωμα να υποτιμήσει άνθρωπο»