Κάτοικοι Σάμου προς Μητσοτάκη: «Γνωρίζουμε πολύ καλά τις επικοινωνιακές επισκέψεις σας στο νησί»