Κάτοικος αναδεικνύει ολιγωρία για τη Σταμάτα: Τα εναέρια ήρθαν καθυστερημένα