Κατώτατος μισθός: «Ραγδαία» αύξηση στα 663 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου