Κεραμέως: Δεν θα διστάσουμε ακόμα και παράταση της χρονιάς