Κέρκυρα: Και δεύτερο περιστατικό παράλυσης μετά τον εμβολιασμό