Κίνηση αγάπης κι αλληλεγγύης προς τα πυρόπληκτα ζώα από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο