Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών: Τα κυβερνητικά τούβλα δεν ξέρουν να χορεύουν, δεν έχουν χρώματα και δεν τραγουδάνε