Κινητοποίηση ενάντια στις απολύσεις εργαζομένων συμβασιούχων στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»
902.GR