Κλειστά σχολεία και στην Αττική στις 24/1 και 25/1