Κληρικοί: Να παραμείνουν ανοικτές οι εκκλησίες τα Θεοφάνεια!