Κορτώ: «Άνθρωποι υποφέρουν αβοήθητοι επειδή οι προκαταλήψεις δαιμονοποιούν»
AUGUSTE CORTEAU / FACEBOOK