Κως: Κάτοικοι και τουρίστες χειροκροτούν τους πυροσβέστες