Κώστας Καταραχιάς: Ο διωκόμενος γιατρός επιστρέφει στο ΕΣΥ και συνεχίζει τον αγώνα του