Κώστας Παπαδάκης: Ο χρόνος έκδοσης του Λαγού, εξαρτάται από το βελγικό σύστημα δικαιοσύνης