Κουτσόπουλος για μέτρα εστίασης: Μπορεί να δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός