Κρατούν κλειστό το «Λοιμωδών» που είναι σε καλή κατάσταση, ενώ το ΕΣΥ καταρρέει