«Κρίκος στη μεθοδευμένη διάλυση της δημόσιας υγείας η κατάργηση των εφημεριών του Παίδων Πεντέλης»