Κρήτη: Καλλιτέχνες και χειροτέχνες υπό διωγμό για χάρη του κέρδους
CANDIADOC/ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΡΑ