Κτηνωδία στον Ασπρόπυργο – Σκελετωμένα άλογα και δεμένα με αλυσίδες σε τσιμεντοκολώνες