Λάρισα: Στις πλατείες 150 ηλεκτρικά ποδήλατα για δωρεάν χρήση
PIXABAY PAMJPAT PAMJPAT